Trainingen

Leergang Modern leiderschap.

Leiderschap tonen in een snel veranderende omgeving is een kunst. Maar je weet, het wordt niet anders. Sterker nog, het gaat alleen maar sneller veranderen, ook bij jou. Je hebt de nodige ballen hoog te houden. Het appèl op je overtuigingen, flexibiliteit, stabiliteit en je lerend vermogen is groot en de druk om medewerkers te binden en ‘in hun kracht’ te zetten zal alleen maar groeien. Je visie moet helder zijn en de identiteit van je organisatie moet je vertalen en bewaken. En dan wil je ook nog goed samenwerken met collega’s ook al hebben die soms een andere visie.

Lees meer op de pagina: https://www.connectas.nl/modern-leiderschap

 

Training Samenwerken en lichaamstaal.

In deze training van twee dagen wordt kennis en inzicht gegeven met betrekking tot non-verbale communicatie. Tijdens deze training brengt u het interactiepatroon tussen u en uw omgeving in kaart aan de hand van zelfreflectie, methoden van observatie van de eigen non-verbale uitingen en die van anderen. Ook worden alternatieve handelingsrepertoires aangereikt. Dit gebeurt mede op basis van zowel gezichts- als lichaamssignalen. We maken hierbij gebruik van een moderne wetenschappelijk gevalideerde methodiek en bewezen kennis van bewegingsleer en haptonomie.

Tijdens deze training wordt een programma aangeboden waarin de basisbeginselen worden aangereikt waarmee u leert non-verbale signalen te herkennen, te interpreteren en hierop bewust te reageren in contacten met anderen. Ook uw eigen non-verbaal repertoire komt aan de orde. Van iedere deelnemer wordt een analyse opgesteld waaruit blijkt over welk strategie type op non-verbaal gebied hij/zij beschikt.

Resultaat:

 • Vanuit de aangereikte kennis en opgedane ervaringen tijdens deze training bent u zich meer bewust van uw persoonlijke inzet in samenwerkingsprocessen.
 • U maakt kennis met de effecten van uw non-verbale uitdrukkingen en bent zich bewust van het effect daarvan op de ander.
 • U kunt met een andere bril kijken naar uw eigen en andermans non-verbale communicatie en de effecten daarvan.
 • U doorziet sneller de uitdrukkingen van anderen en kunt vervolgens bewuster op het gedrag anticiperen. Hierdoor zal de teamsamenwerking en aanspreekcultuur ten positieve veranderen.
 • U heeft op hoofdlijnen handvatten voor het omgaan met deze (extra) complexiteit.

 

 Training Midden Management.

Als midden manager vorm je de verbinding tussen wat management, medewerkers en klanten willen en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. En dat in een altijd veranderende omgeving. Je functioneren is cruciaal voor het bereiken van resultaten en het in praktijk brengen van de kernwaarden van de organisatie. Je beweegt je tussen verschillende belangen, het hoger management dat loyaliteit vraagt, de belangen van je medewerkers, de eisen die de klant stelt. Dat vraagt flexibiliteit èn standvastigheid, volgen èn leiden, vertrouwen èn controle, vasthouden èn loslaten.

Een (on)mogelijke opgave?
Wij hebben in onze adviespraktijk met veel midden managers gewerkt en hebben hen in ons hart gesloten. We hebben gezien en beluisterd wat midden managers doen en niet doen om succesvol te zijn. 
We hebben onze ervaringen gebundeld in een nieuw programma om midden managers te helpen bij het vormgeven en ontwikkelen van hun rol in organisaties. Een aantal praktijkgebieden vormt de leidraad:

 •  Interactie met je baas
 •  Aansturen van je team
 •  Vormgeven aan veranderingsprocessen.


Maar centraal in ons programma staat de persoon van de midden manager zelf, omdat we weten hoe belangrijk het is te weten wie jij bent in je veelzijdige rol. Vanuit dat bewustzijn kun je je prettig en zeker voelen in relatie tot de verschillende mensen en situaties waarmee je in je werk te maken hebt. Zonder in een spagaat of een klem te belanden. 
Onze werkwijze is vooral gebaseerd op doen en ervaren. Ontdekken van de krachten van je eigen persoonlijkheid, van je kwaliteiten en onhandigheden en wat je daarbij kan helpen.

Werken aan bestuurlijke verbindingskracht.

In deze training verkennen en verdiepen we met u een aantal thema’s:

 1. Betekenis geven te functioneren binnen zowel een politieke arena als een bestuurlijke arena.
 2. Analyse van het bestuurlijke krachtenveld.
 3. De ambitie van individu brengen naar een gedeelde ambitie en identiteit.
 4. Bereidheid tot samenwerking van woord naar daad.

In deze training maken we gebruik van de “Bestuurlijke impactanalyse”

Samen met u verkennen wij de karakteristieken van zowel de individuele collegeleden als de kenmerken van de onderlinge dynamiek en patronen. Dan doen we overigens op een bijzondere manier. Niet de verbale inhoud van het gesprek is onderwerp van onderzoek maar de non-verbale communicatie: lichaamstaal. Die is onverbloemd, duidelijk, zichtbaar en benoembaar. We stellen een individuele analyse en een groepsanalyse op en bespreken die met u. Het resultaat is dat de kansen en bedreigingen van de verhoudingen en (team)dynamiek inzichtelijk en concreet worden. “Samen excelleren“. Dit vraagt om transparante en gezamenlijke doelen en ambitie (identiteit). Indien gewenst helpen we het college deze concreet te maken. De manier waarop samenwerking verloopt, is niet iets om aan het toeval over te laten, is onze mening. De handvaten die uit de impact analyse volgen vragen om een vervolg. Die implementatie krijgt onder meer vorm tijdens coaching of intervisie van het college overleg, maar kan ook worden ingericht op een teamdag of tijdens persoonlijke gesprekken. We vinden graag samen met u de vorm die bij uw college past

 

Teamtraining Gedeeld leiderschap en Bestuurlijke geloofwaardigheid.

In deze leergang worden de aanwezige leiderschapsstijlen geïnventariseerd met behulp van een Non-verbale impact Analyse. (Voor meer informatie zie flyer) De teamdynamiek wordt op basis hiervan zichtbaar gemaakt en verbeteracties worden geformuleerd.

Hiernaast wordt het feitelijk presteren van het team beschouwd en vervolgens getoetst aan de uitgangspunten van geloofwaardigheid.

Uitgewerkt worden de pijlers:

 1. De prestaties
 2. Verstandhouding en sfeer
 3. Een brug slaan naar de toekomst
 4. Omgaan met macht
 5. Integriteit van de persoon
 6. Specifieke kwaliteiten

Op basis van de conclusies en de uitgangspunten opgenomen in het artikel modern leiderschap wordt de gewenste doorontwikkeling van het team bepaald en wordt een ontwikkelplan vastgesteld.