Non verbale communicatie

Non-verbale communicatie is een tamelijk breed begrip. Het gaat om zaken als houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, spreektempo, ademhaling, oogcontact. De optelsom van deze elementen beïnvloedt de boodschap die de ontvanger opvangt.

3V-Advies is gespecialiseerd in het analyseren van non verbale signalen en deze te koppelen aan het gedrag van mensen. In opdrachten gebruiken we dit om organisaties, groepen en personen in hun kracht te brengen. Hieronder geven we in beeld en woord een uitgebreide toelichting.

 

Het gewicht van non-verbale communicatie
Tijdens interactie tussen mensen speelt non-verbale communicatie een belangrijke rol. Een groot deel van de boodschappen die mensen van elkaar opvangen heeft meer te maken met diverse non-verbale elementen dan met de gesproken woorden. Sommige onderzoekers beweren dat meer dan 90 procent van het effect van de totale communicatie is toe te schrijven aan het non-verbale deel.
Echter, veel hangt af van de situatie waarin de communicatie plaatsvindt. Hoe meer spanning, des te groter het gewicht van de non-verbale communicatie.

Bewust en onbewust
Van een aantal elementen van non-verbale communicatie zijn mensen zich (deels) bewust. U kunt zich realiseren wat voor houding u aanneemt (zitten, staan, achterover zitten, armen op tafel e.d.) en of u de ander aankijkt of niet. Maar naarmate de interactiesituatie spannender wordt, lukt het steeds minder om dat bewust waar te nemen. De talrijke, snelle en subtiele bewegingen in het gezicht zijn daar een voorbeeld van. In combinaties tonen de microbewegingen in het gezicht de gezichtsuitdrukkingen, die u vaak wel herkent.
Wij richten onze aandacht, conform de methodiek van INSA (instituut voor non-verbale strategie analyse) vooral op die microbewegingen in het gezicht. Deze geven in hun subtiliteit en intensiteit veel informatie over wat er naast de uitwisseling van woorden in de interactie gebeurt.

Non-verbale Strategie Analyse
Uit INSA-onderzoek naar non-verbale interactie blijkt dat elk individu een kenmerkend en zich steeds herhalend repertoire laat zien van microbewegingen in het gezicht. Dit Persoonlijk Non-verbaal Repertoire geeft algemene informatie over de gedragsstrategieën van iemand en daarmee over zijn of haar algemene kwaliteiten, valkuilen en behoeften. Daarnaast zijn er ook microbewegingen die min of meer eenmalig voorkomen. Deze laatste categorie heeft vaak te maken met een specifieke situatie.

3V-Advies
Ron van den Heuvel is master of Non Verbale Strategie Analyse. Hij geeft personen en groepen inzicht in de interaktie- en communicatiepatronen en de kwaliteiten en valkuilen daarvan binnen de dagelijkse interactie in werk en privé.

In deze twee korte opnames vertelt Ron meer over zijn aanpak met betrekking tot Gezichtsanalyses en de meerwaarde daarvan.