Mental Coaching

Je levert de beste prestaties als je je ambities en kwaliteiten gebruikt. Kwaliteiten zowel op lichamelijk- als op mentaal- en emotioneel gebied. Sommige prestaties lijken vanzelf te komen, terwijl andere prestaties veel meer van je vergen.

Om een prestatie te leveren moet je je vaak extra inspannen. Je spreekt je talenten en kwaliteiten aan of je moet deze bewust verder gaan ontwikkelen. Het leveren van een top-prestatie gaat meestal niet vanzelf.

Het kan daarbij voorkomen dat je het gevoel hebt niet helemaal "uit de verf te komen". Je maakt niet de gewenste progressie, je voelt je niet echt fit, bent uit vorm of regelmatig geblesseerd. In je werk ben je te weinig zichtbaar of lukt het maar niet de gewenste carrierestap te zetten.

 

Wat wij aanbieden.

Presteren kun je niet alleen. Samenwerken is een must om te komen tot top-presteren. Hierbij mag je denken aan collega's, trainers, coaches, leidinggevenden, teamgenoten, ouders, partners maar ook psychologen, haptonomen, fysiotherapeuten, sportmasseurs en artsen.

Het leveren van een prestatie is bovendien afhankelijk van een complex geheel van factoren die elkaar beinvloeden. Niet alleen je eigen fysieke, mentale- en emotionele kwaliteiten spelen hierbij een rol, ook de context waarin je de prestatie wilt neerzetten is bepalend. Denk hierbij aan de type organisatie waarin je werkt, de teamsamenstelling e.d.. Verder functioneer je ook in een privécontext en ontvang je wellicht een bepaalde vorm van (bege)leiding. Allemaal factoren die op jou invloed uitoefenen.

 

Alles moet op het juiste moment kloppen. Is het evenwicht te zeer verstoord, dan kan sprake zijn van onbalans.

Schematisch ziet ons denkmodel er als volgt uit.

mental coaching 7

Programma.

Allereerst brengen we de huidige begeleidingssituatie in kaart. Hoe beschrijf je de situatie waarin je wilt presteren, welke ondersteuning gebruik je en hoe ervaar je deze? Vervolgens brengen we je persoonlijk prestatiepotentieel in beeld. Hierbij kijken we naar je als totale persoon: we sporen je belemmerende- en bevorderende factoren op binnen je mentale-, emotionele- en fysieke mogelijkheden, je sport- of werkomgeving, je privéomgeving en de wijze waarop (bege)leiding wordt ontvangen.

We doen dit in een multidisciplinair team van seniore professionals die met behulp van gevaliderde methoden, technieken en instrumenten je persoonlijke situatie in beeld brengen. We werken daarvoor samen met een landelijk netwerk van specialisten zoals huisartsen, natuurgeneeskundigen, haptonomen, organisatieadviseurs, psychologen en fysiotherapeuten. Het "anders kijken" vanuit meerdere, aanvullende perspectieven levert veelal nieuwe inzichten op.

Op basis van deze aanpak bieden we een advies aan in de vorm van een prestatieverbeterplan.

 

Produkten en diensten.

- vitaliteitsscan.

- ontwikkelings- en vitaliteitsassessment.

- loopbaancoaching.

- ziekteverzuimbegeleiding en gezondheidsmanagement.