Beloningsadvies

Beloning gaat over meer dan alleen het salaris. Het gaat over de juiste beloningsprogramma’s die passen bij de bedrijfsstrategie, de omgeving en het werkklimaat. Tevens gaat het over het hebben van voldoende aandacht voor individuele prestaties en het aanbieden van uitdagend werk en doorgroeimogelijkheden.
Met een duidelijk beloningsbeleid voorkomt u in ieder geval interne discussie over salarisverschillen.
U voorkomt tevens dat waardevolle kennis en ervaring verloren gaat en dat kostbare wervingsprocedures moeten worden gehouden. 

In organisaties komen beloningsverschillen voor. Om deze verschillen op een goede en heldere manier te kunnen uitleggen en te onderbouwen, is het zinvol om de zwaarte van de functies binnen een organisatie vast te stellen.

Wij helpen u met het in kaart brengen van de zwaarte van de functies en van de diverse processen in een organisatie. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van organieke- en generieke functiebeschrijvingen. Wij kunnen gebruik maken van een functiewaarderingssysteem van uw keuze, zoals bijvoorbeeld Fuwasys, FWG, GFS, NERF, HR21 etc..

Medewerkers ervaren hun beloning als rechtvaardig als onderlinge beloningsverhoudingen kloppen. Maar ook als zij hun inspanningen en resultaten beloond zien. Variabel belonen is dikwijls onmisbaar als onderdeel van uw beloningsbeleid.

Het vaste salaris wordt in de meeste bedrijven geregeld via het salarisgebouw. Het is daarmee een noodzakelijk en vanzelfsprekend beloningsinstrument. Wij helpen u graag een salarisgebouw te (her)ontwerpen dat bij uw organisatie past.


Wij bieden o.a. ondersteuning bij de volgende vragen:
• Zijn de functies juist beschreven?
• Zijn de onderlinge verhoudingen tussen uw salarisschalen op orde?
• Welke overgangsregelingen moet ik treffen bij de invoering van een nieuw salarisgebouw?
• Waar loop ik tegen aan en wie betrek ik bij het vernieuwingstraject?
• Hoe kom ik tot een goede en geaccepteerde waardering van functies?

Verder treden wij op als lid van bezwaar- en beroepscommissies.